LYRIC

Gah choon pevaan gati, aki lati yeena yaar

Mateo dil nou rozan dangi, poshe langi karyo waav

Aabas wases gati, not mosh mei yaarai bal

Didri waave nout maa fati, aki lati yee na yaar

Zaaras gyundum aki lati, khaar gov mea panenui paan

Sui baar chu mea paanas mati, aki lati yee naa yaar

Yaavan myani tirmizi pati, kami waane rangnai aakh

Moun nou zoon ather chati, aki lati yee naa yaar

Musa sanger wati, kohi tooras su non draav

Soor goos aki nooreni cshati, aki lati yee na yaar

Yaar yeli haaras chati, mohabat nou rozan soor

Yaare daadi wanej fati, aki lati yee na yaar

Yaar moun jamalati, kamal tas chui naav,

Su chu tati te ba kas mati, aki lati yee na yaar

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title