LYRIC

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi

Patau Lakan wuchte Kum Kum Mazaar Waati
Afsoos Duniya

Kath Maaji Zaayokh kyaazi aayokh Awlai zeati
Nangai te Nonnui, athe czonni Kya chui che syeethi

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Khoni Maaji Rouchnakh dodh chaavaan chei lol Syeeti
manz roni manzles lalenaavaan aasie kyeeti

Tru wuhur wateth draakh gindnei, shuer nei syeeti,
Shu wuhur wateth babe dyhed chei wechaan wateth

Sate wuhur wateth , pyookh fikran khayaalati,
Czaathaal nyuhakh, dyhedi baaban aayo syeeti

Patau Lakan wuchte Kum Kum Mazaar Waati
Afsoos Duniya

Bah wuhur wateth pyookh fikran asli zatie,
Nyether kathan, dyedi babas manzem watie

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Truvhan te czodhan, manz mahraaz poorhak zyatie,
Hoovur gaseth aakh roni heth ba hashi watie

Patau Lakan wuchte Kum Kum Mazaar Waati
Afsoos Duniya

Wuh wuhur wateth pyookh fikran mukaamati,
Chuk parzenaavaan doos dushman kam your watie

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Punczeh(25) waerei khaandarie kartho zatie,
Chuk doos dushman ranz naavan lokchaar syeeti

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Treh wuhur wateth doputh baabas khaaraabati,
czop laag baabo chuka dolmut bujhar syeeti

Patau Lakan wuchte Kum Kum Mazaar Waati
Afsoos Duniya

Czatzei(40) wahres shur cze paanas kaaras watie,
Chei khaas awlaad dake laayaan yati kyo wati

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Umrah cze ravei, gookh gumrah shurnei syeeti,
Nai deen duniya,nai cze lougyo emaan syeeti

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Panzcha(50) wuhres aai bujar, mothyo shaenti
Chei lour athas czaakh masjid gayo breanthi

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Rajab Hamedo suli yem draai manzles wateth,
Ajab amlah karte aasakh arifan syeetei

Afsoos Duniya,
Kansi na Loug, samsaar Syeethi
Afsoos duniya

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title