LYRIC

Kya kare ba ashq naaras sabras te intizaaras,
Dilkes tames qaraaraas, mahboobi qidri gaaras

Ha subhukei waavo, myanie salaam nikh na,
Cze nikh na , tas myoun payaam nikh na

Bei aav soonth pherith, gul aai jaame purith,
maet laal aai nerith,thai poshe dooer shehrith

Loug joosh aabe shaaran, naalan koulan te aaran,
rang phyur laale zaaran, baagan te koh ha saaran

cham aash az su yee ma, wandhas ba gaash yee ma,
chum loole zar mea jigras, hoolan czotus te wan kas

az nai su waati saalas, kyu shoob yeth baharas
ha subhekai waavo, myanei salaam nekh na,

Ashaq chi aahar’nyaamet, zan paetmi paher pyaamet,
Dar gham pyamet cho’nyaemet, deewaan zan chi gamet

lagmet chi waal waalwaashey, baasaan zinde laashey,
osh jooi khoon haaraan, Chak aash tem chi praaraan

yee’na te paer lagnas,osh waani khoor chalnas,
czalhekh ye gam te khaeri,saarey ye beqaraari

bane az teman te qaasid,walhaal gamgusaaras,
ha subhekai waavo, myanei salaam nekh na

Waliyan te dastgeeran,peeran ryetan faqeeran,
ba peer shaire mardan,dyut jooye ashq dardan

Lolech teman chi gaaran,jigran gamet kabaabai,
andrei wazaan rababai,wa’subhu rooi wech’han

Wa lail mooi wech’han,chuk aarizo ye kreshan,
kar ru bararu cze deeshan,thai met temo amaarek

Hate waade czaeng taarakh,ha subhekai waavo,
myanei salaam nekh na, kya kare ashq naaras

Ha shouq chum mea chonui,yete laale saale sonie,
czale hei mea zoonie ghroonui,wandhai kabeel kronui

Haawai ye seene sad chaakh,wech’ha kabaai loola
haasil mea cha sukoona,josha te akh junoona

Arzi gulaam karehai, umerai duvaam manghai,
Rozai karaan ae’hei, karhai dohai gadahei

marha darood paer paer, parczyon kour ba laarai
Kya kare ba ashq naaras

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title