LYRIC

Bismillah chu ismi paak tas jaanaanas,

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Hoore draai wanwaan haki Subhaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Zaen henz khabar preschem baa zaanas

Hukmechi shraakey dopum daar sar

Kablun’mouluh chu paanas paanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

God was yaarbal ath bouth chal

Kalemai aabe syeet musta’qal

Tami aabe khai chalei aayeen’khaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Kai’n kai’n yendruk govum gooshan

Jaai ret’mech chi peth wanan

Siyah lael pyaraan majnoon khaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Ath jaayi wateth karto qaroor

Qaalu’billah ruh’an dyuthun iqraar

Buji shoup dyutnai nooh syendes tufaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Cheshme loosam cheshman wuchanei

Haeraanei gayem haeraanei

Cheere thaf cham mea Peer-e-Peeranas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Nafsan syeet rooz mohkam

Nafsan syeed rooz hamdam

Lale matchi kale czot nafsi shaitaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Pouzah karni cshaayi manz daram khaanas

Mahav gayi pates asthaanas

Ade gai wudeth khech asmaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Cshepe chaeris gyundun syeet Meer-i-Meeraanas

Aamyen taakyen manzbaag chaai

La dapeth athi aayi nav Mardi Mardaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Thav loi aashqo loolkis sadras

Kool’e saer yaar nundbaen

Nyaame rath daamaane Shah-i-Jeelaanas

Zaan karsa chu su har aanas syeet

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title