LYRIC

Chav’raav’nas aem ashq’e masan

Chum ne khasaan aalawa’ye

Wati pak’weni kam son’e aasan

Wati hend waade paal baalyaaro

Saale mout dal saelan aasan

Chum ne khasaan aalawa’ye

Sabi pyeth kam syen aasan

Wuchni jamaal haa baalyaaro

Athe rout nam zan luke saasan

Chum ne khasaan aalawa’ye

Naav daryaavas manz aasan

Nayi manz daryaav haa yaaro

Yeti ne waa roodh tati naav kya san

Chum ne khasaan aalawa’ye

Bat’e booney ryesh chei kaasan

Booney tan naav haa yaaro

Paschi hyund soun kam’ni’saavsan

Laar moozer waan haa yaaro

Ashq’e daawat taet chei aasan

Chum ne khasaan aalawa’ye

Gael kyeethyah mout’e waswaasan

Mouth antan saale haa yaaro

Yemai maran temai chei lasan

Chum ne khasaan aalawa’ye

Yaar mounie laasan chu aasan

Laag souda gaar haa yaaro

Mael ba hem’han dyeth shilwaasan

Chum ne khasaan aalawa’ye

Nyaame goulmut chu chaen waswaasan

Tati kaerzam paai haayaaro

Yeti khalqan pan zan tarsan

Chum ne khasaan aalawa’ye

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title