LYRIC

Dekh na darshun yekh na saalas
Kaalas karhai zu qurbaan

Pyekh na paayas loguthas zaalas
Kaalas karhai zu qurbaan

Shaane chui mooyas mah-misaalas
Daani mea chei ros chun aaraam

Paanai ba rozehai istiqbaalas
Kaalas ba karhai zu qurbaan

Durdaan chaenis ath khat khaalas
Shuer paan wandehai hetam naav

Khuer mya czalnam moohinis zaalas
Kaalas ba karhei zu qurbaan

Mashqat mea banem aamis daalas
Khashrous traevthas chas badnaam

Ashi mati czear mou kar keel wa kaalas
Kaalas ba karhai zu qurbaan

Daal govum alifas koota czaalas
Taalas zev deth kornam shaam

Laalas roustui koota chaalas
Kaalas ba karhai zu qurbaan

Ye na mokh’pron gare myoun saalas
De na deedaar prezlem paan

Peyi na paayas koota czaalas
Kaalas ba karhai zu qurbaan

Nyaame chui pyaraan tas bae’misaalas
Jaami jam chaavum subhu te shaam

Aami panek paeth khur aam zaalas
Kaalas karhei zu qurbaan

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title