LYRIC

Boozwun chuk ba kya wanai
Sooz ashqun ba kya wanai

Rooz dama dar gulshanai
Sooz ashqun ba kya wanai

Aei feleth gulistaanai
Jum’le gulan manz chei paanai

Har baharas pat khazaanai(Mausam e sarma)
Sooz ashqun ba kya wanai

Pie (Zu) gulas chu mul talai
Aaye phaleth kulech fulai

Gasu bedaar ha bulbulai
Gul bar gai bahaar yenai

Gul bar gov ,kuli nish faley
Zaani sui yes dil heth czalei

Ashqe czoor chui maarwatulai
Yaar lageth chum maaranai

Sooz ashqun ba kya wanai

Rinde gindow aes paane wanie
Kawo gae’gethas ba daen daeni

Garme syeetan zan shin maenie
Jooyi drayem taaf deshanai

Sooz ashqun ba kya wanai

Yere gomut chus daryaavas
Zaal wanas ba yaar paavas

Ashqe chooras aadam khaavas
Dil neth chum dule’wuney

Sooz ashqun ba kya wanai

Nakhe choorum pare’deshai
Yaar oosum paanas neshay

Marifatek baer baer sheeshay
Won Nyaaman sharaab chanai

Sooz ashqun ba kya wanai

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title