LYRIC

Burqe tael maaraan graaye goosh waaran , yaaran waejnas maayie loo

Sheereen-e-khande syeet fande chum maaran,

Yaaran waejnas maayi lo

Haa ranji bumai , gum’e oos chaaran

Ale’maas teer mou laai lo

Bai zar maer aem sallah daaran

Yaaran waejnas maayi lo

Harne cheshman sourme oos chaaran

Kus theh’ri ath balaai lo

Taab oun ne shear’o (lions)tane isharaavo

Yaaran waejnas maayi lo

Khalwath behetei zaal oos paeraan

Kah zaan’ya tahenz’ei raayey lo

Zaale oos laagaan janavaaran

Yaaran waejnas maayi lo

Tami shayi noor oos choor sabzaaran

Kachi manz achi poosh zaayei lo

Zune dabi gah troov noore absaaran

Yaaran waejnas maayi lo

Naste khanjar seet oosum maaraan

Kushte gay’e waeth tami shaayie lo

Basti traveth baes wujaaran

Yaaran waejnas maayi lo

Suu’zesh wyon wad tahendey gate’aen’naaran

Nyaame saebe pakh keh mou bar parwaa’ye lo

Baitaab ashaq kithe aes thaaran

Yaaran waejnas maayi lo

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title