LYRIC

Yaa chu deedan ya chu darman, yaar katyu cshaaran

Maenz laa’jayem doun paadan , akis zyade tai nate beyis kam

Maenzi daag ma tani laaran, yaar katyu cshaaran

Lodun Aadam czhoun(chaar)  cheezan, hukm’e syeetan Jibreelan(A.S.)

Amar mounie ne ibleesan, yaar katyu cshaaran

Sourm’e laa’jyoom doun cheshman, akis zyade tai beis kam

Sourme shubaan Harne cheshman, yaar katyu cshaaran

Bali aasem zei kandoor , husne baagas czhaam sae’n czhoor

Mu’heth nyunam shilewaasan, yaar katyu cshaaran

Maaji kaernam taveez pan, dashi gangnem aasthan

Lashi naarai dez mean tan, yaar katyu cshaaran

Bali aasem mei roupe tan, toufh(bite) laai’nam boumbooran

Sui daag ma rout gulalan, yaar katyu cshaaran

Shouqe gaso zune’maalyun maharaaz chum pae’raavun

Pate’nero tamis wanwun, yaar katyu cshaaran

Qater’e manzai draav daryaav, qatrai chui bar’havaav

Haa Nyamo kuni ma cszen, yaar katyu cshaaran

 

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title