LYRIC

Mea na chayin laaye mashani,
che na lool ba wazani
Ba amaar chani losaan
cze na your kun taranie

Mea chi chani aasnich shai
Mea sorie chi chayin surat
Ba demai zilaal looler
Che wandai jawaan jawani

Mea tagi ne lool baavun
Mea wafa tagi ne haavun
Che lagi ye zu ti jaan chui
lagi ye zandagani

Mea chi saat akh kayamath
mea pahar kahar chu doorer
Ba dapaan sorie che baavai
Mea ne chaen dri samaenei

Ba chandaan hubaab loluk,
Ba pheraan kitaab holech
Che wanus nafees sharut
Ba dapas gamich kahani

Dardich ye dag salamat
Mea chi taeth be-hikayat
Tanha ye meharbani
Ye chi chaen kadardaeni

Mea na chayin laaye mashani,
che na lool ba wazani
Ba amaar chani losaan
cze na your kun taranie

Spread the love

Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title