LYRIC

Yodwai che goi ne kah asar, Pot nazar kyazi decheth

Haeran gov sori shahar, pot nazar kyazi decheth

Parwan doud naarai, shama chu bae aarai

Goshan che ma gei yehai khabar, pot nazar kyazi decheth

Haeran gov sori shahar, pot nazar kyazi decheth

Zaejtham mea han han poor, osum ne kah ti kasoor

Baewai layetham ashqen tabar, pot nazar kyazi decheth

 


Added by

kasheer

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

My title